Platyhelminthes turbellaria


Navigációs menü

Látták: Átírás 1 Acta Biol. Dolgozatunkban az Észak-Dunántúlon végzett faunisztikai vizsgálataink eredményeit mutatjuk be, melyet kiegészítettünk a kevés elérhető irodalmi adattal. A vizsgált vizek jelentős részében sikerült kimutatni az örvényférgek előfordulását, 43 víztér 49 mintavételi helyéről kerültek elő példányaik, egyes helyeken nagy számban.

Legtöbb helyről a Dendrocoelum lacteum, ill.

Tartalomjegyzék

A Dugesia gonocephala fajnál a rendellenes többszeműség jelensége is megfigyelhető volt, ahol a normális 2 szem helyett 3 szem fordult elő. In this paper the results of faunistical studies carried out in the North Transdanubian region were presented, supplemented with the low sum of references. The occurrences of Turbellarians were proofed in most of sampled waters.

Individuals were platyhelminthes turbellaria in 49 sampling sites platyhelminthes turbellaria 43 waters, at some localities in extremely high numbers. platyhelminthes turbellaria

ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ

Dugesia gonocephala specimens platyhelminthes turbellaria abnormal number of eyes 3 instead of the normal 2 were found. Az édesvízi planáriák Paludicola széles körűen elterjedtek, számos víztér gerinctelen makrofaunájának helyenként tömegesen előforduló, jellegzetes tagjai, ennek ellenére magyarországi képviselőiről, elterjedésükről kevés ismerettel rendelkezünk.

betegsegek lelki okai vakbélgyulladas

Platyhelminthes turbellaria néhány átfogó, a komplett makro- illetve meiozoobentosz fauna felmérésérének eredményeit bemutató közleményben platyhelminthes turbellaria szórványos feljegyzés, vagy utalás e csoportra pl. Ezekben többnyire fajok nincsenek megadva, csak magasabb taxonómiai szintű adat Planaria, Tricladida, Turbellaria, vagy Platyhelminthes szerepel.

Fajszintű faunisztikai adatok néhány kisebb területre korlátozva, csupán egy-két kutató vagy intézet tudományos tevékenysége nyomán állnak rendelkezésre. Jelen dolgozatunk célja az örvényféreg-fauna ismeretének bővítése az északdunántúli területről származó saját gyűjtésű, illetve az irodalomban fellelhető faunisztikai adatok közlésével.

Anyag és módszer Munkánk során az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség működési területén található felszíni vizek ökológiai állapotának monitorozása során végzett makrogerinctelen vizsgálatok alkalmával és között előkerült örvényférgek adatait dolgoztuk fel, és egészítettük ki a rendelkezésre álló irodalmi adatokkal 1. Az örvényférgek a vizek csendesebb szakaszain általában kövek, levelek, ágak alsó oldalán tartózkodnak, így ezek átvizsgálására volt szükség.

A MÖDLINGER platyhelminthes turbellaria közölt módszert követve a lágy test sérülékenysége miatt a fellelt állatok aljzatról való eltávolítása nagy gondossággal, egy laposra amiben vannak az emberek férgek nedves festőecsettel történt, majd egy kevés vízzel borított óraüvegre kerültek.

Kingdom Animalia: Phylum Platyhelminthes

A többi gerinctelentől eltérően az örvényférgek külső határozóbélyegei élő állapotban tanulmányozhatók legkönnyebben. FÜLEP módszerét alkalmazva a 3 vizsgálatuk minden esetben a helyszínen történt az egyedek átvilágításával.

Planária (Platyhelminthes: Tricladida) kutatások

A határozóbélyegek a szemek száma, távolsága és elhelyezkedése, fejforma, szín, mintázat a lámpával alulról átvilágított állatokon kézi nagyítóval megfigyelhetőek. Jelen munka keretei között ivarszervek vizsgálata nem történt, az azonosítás szempontjából problémás fajokat az eredményeknél jelezzük. Eredmények és értékelésük A vizsgált vizek jelentős részében sikerült kimutatni az örvényférgek előfordulását.

Összesen 43 víztér 49 mintavételi helyéről kerültek elő példányaik, egyes helyeken a vizsgálat időpontjában szemmel láthatóan nagy számban, pl. Az Észak-Dunántúlon kimutatott örvényférgek előfordulási helyét az 1.

Állatrendszertani gyakorlatok

Az említett határozási nehézségek miatt nem különítettük el a Polycelis nigra O. Müller, és P.

A tapasztaltak az örvényférgek fajszáma és előfordulása tekintetében nem a vártnak megfelelőek voltak. Az eddig egyelten bükki lelőhelyről ismert Phagocata vitta 1—1 példánya a Létrási-vizesbarlangban elnyelődő időszakos vízfolyás forrásaiban került elő.

Schmidt, és D. Schmidt, fajpárokat, így összesen 7 taxon került elő. A vizsgált területen több helyen előfordult az amerikai eredetű Dugesia tigrina Girard, jövevényfaj, platyhelminthes turbellaria valószínűleg díszhalkereskedelem útján került Európába.

Legtöbb helyről a Dendrocoelum lacteum O. Müller,ill.

platyhelminthes turbellaria fereg tipusok

Ennek oka feltételezhetően az, hogy a vizsgált terület nem bővelkedik hegyvidékekben, és a környezetvédelmi monitorozás során a tiszta, hegyi patakok vizsgálata kevésbé preferált.

Hasonló okok miatt a Phagocata vitta Dugès, sem platyhelminthes turbellaria platyhelminthes turbellaria, amely elsősorban barlangok, talajvizek lakója.

platyhelminthes turbellaria

Érdekességként előkerült egy Dugesia gonocephala példány, amely platyhelminthes turbellaria normális 2 szem helyett 3 szemmel rendelkezett. Az Észak-Dunántúlról ismert örvényféregfajok jegyzéke és lelőhelyeik A fajok nevei után az irodalomból ismert adatok esetében a lelőhely megnevezése és a szakirodalmi hivatkozás szerepel.

A gyűjtési adatoknál a víztér nevét, zárójelben a gyűjtőhely közigazgatási hovatartozását és a gyűjtés időpontját tüntettük fel.

A Kárpátmedence állatvilága fórum

Az Észak-Dunántúlról ismert örvényféregfajok előfordulási térképe platyhelminthes turbellaria az 1. In: Móczár, L. KISS, O.

milyen parazita gyógyszerek megelőzésére

MÓRA, A. CSER, B. In: Urania Állatvilág.

helminth tojás leírása

Alsóbbrendű állatok. Scientific Publications of Freshwater Platyhelminthes turbellaria Association Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft. FEY, D. NAGY, B. Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica